Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Lucernae fictiles, vol. 1, 1739

Πρόσφατες αναρτήσεις

Giovanni Battista Passeri, Picturae Etruscorum in vasculis, vol. 3, Roma 1775

Giovanni Battista Passeri, Picturae Etruscorum in vasculis, vol. 2, Roma 1770

Giovanni Battista Passeri, Picturae Etruscorum in vasculis, vol. 1, Roma 1767

MUSEUM FLORENTINUM, 1734, 80 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΛΥΠΤΩΝ

Thesaurus gemmarum antiquarum astriferarum (Θησαύρισμα Αρχαίων Αστροφόρων Λίθων-200 εικόνες), Florentiae 1750

MUSEUM CORTONENSE, ROMA 1750