Αναρτήσεις

Henry Kuttner, Ένας σταυρός αιώνων (Α cross of centuries)

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠ Κ. (του Michael Bishop)

Ernst Haeckel, Wanderbilder

Eugene Ivanov, zodiac signs

Salvador Dali, zodiac signs

Erhard Ratdolt, Flores astrologiae

Psalterium Hunterianum, zodiac signs

MELLON MS 52, alchemy